Κωδ. Μαθήματος : 21004ECTS : 62ο Εξάμηνo
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 2Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 2

Περιεχόμενο
Γλώσσα Προγραμματισμού Python
• Μεταβλητές και Τύποι Δεδομένων
• Τελεστές
• Δομές Δεδομένων
• Συναρτήσεις & Μέθοδοι
• Βρόχοι Επανάληψης
• Αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση
• Διαχείριση Αρχείων

Εφαρμογές σε Γλώσσα Python

Εισαγωγή στο Matlab