Επίτιμοι Διδάκτορες

Καθηγητής Εμμανουήλ Μ. Τσεσμελής
Senior Physicist, Head of Relations with Associate Members and Non-Member States, CERN, Visiting Professor, Department of Physics, University of Oxford.

– Τελετή Αναγόρευσης (27.07.2022)
– Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα