Δ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.Π.Διοικητικό Προσωπικό
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Καθηγητές


Βαβουγυιός Διονύσιος
Καθηγητής
Τηλ. :
E-mail : dvavou [at] uth.gr
[Προσωπική Σελίδα]
Καναπίτσας Αθανάσιος
Καθηγητής
Τηλ. : 22310-60278
E-mail : kanapitsas [at] uth.gr
[Προσωπική Σελίδα]
Καρακασίδης Θεόδωρος
Καθηγητής
Τηλ. : 22310-60280
E-mail : thkarak [at] uth.gr
[Προσωπική Σελίδα]
Κώτσος Βασίλειος
Καθηγητής
Τηλ. : 22310-60134
E-mail : bkotsos [at] uth.gr
[Προσωπική Σελίδα]
Τσώνος Χρήστος
Καθηγητής
Τηλ. : 22310-60277
E-mail : christostsonos [at] uth.gr
[Προσωπική Σελίδα]

Επίκουροι Καθηγητές


Αβραμόπουλος Άγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ. : 22310-
E-mail : aavramopoulos [at] uth.gr
[Προσωπική Σελίδα]
Βελντές Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ. : 22310-60304
E-mail : gveldes [at] uth.gr
[Προσωπική Σελίδα]

Πετρόπουλος Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ. : 22310-
Ε-mail : npetropoulos [at] uth.gr
[Προσωπική Σελίδα]
Σίμος Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ. : 22310-60306 (εσωτ. 3706),
E-mail : christos.simos [at] uth.gr
[Προσωπική Σελίδα]
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό


Λάμπος Ιωάννης
Τηλ. : 22310-,
E-mail : ilampos [at] uth.gr
Νίκας Α.
Τηλ. : 22310-,
E-mail : arnikas [at] uth.gr
Σαγιάς Κων/νος
Τηλ. : 22310-60229,
E-mail : ksagias [at] uth.gr
Διοικητικό Προσωπικό


Αθανασιάδης Αθανάσιος
Τηλ. : 22310-,
E-mail : athanasiadis [at] uth.gr
Κιούση Φωτεινή
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ. : 22310-60139,
E-mail : fkiousi [at] uth.gr
Κοκκίνου Αγλαΐα
Τηλ. : 22310-60122,
E-mail : ak [at] uth.gr