Υποχερωτικά ΚατεύθυνσηςΕπιλογές Κατεύθυνσης
1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική
7o
Εξάμηνο
8o
Εξάμηνο
2. Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσμα
7o
Εξάμηνο
8o
Εξάμηνο
3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
7o
Εξάμηνο
8o
Εξάμηνο
4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική
7o
Εξάμηνο
8o
Εξάμηνο