Κωδ. Μαθήματος : 72204ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Ενεργός διατομή, διασπάσεις και χρόνοι ζωής, κινηματική αλληλεπιδράσεων, μέση ελεύθερη διαδρομή
• Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας με την ύλη
• Ακτινοβολία Cherenkov.
• Μέτρηση ορμής. Τροχιές φορτισμένων σωματιδίων.
• Αρχές ανίχνευσης σωματιδίων και εφαρμογές
• Ανακατασκευή αντικειμένων φυσικής
• Σπινθιρισμός.
• Θερμιδομετρία.
• Ανιχνευτές αερίου γεμίσματος
• Ανιχνευτές ημιαγωγών
• Σκανδαλισμός και λήψη δεδομένων
• Επιταχυντές, ιστορική αναδρομή και εφαρμογές.
• Φυσική επιταχυντών, επιτάχυνση σωματιδίων.
• Μαγνητικά πεδία, εστίαση δέσμης σωματιδίων, ψύξη δέσμης.

[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]