Στόχοι - Μαθησιακά ΑποτελέσματαΣύνθεσηΜαθήματαΚατευθύνσεις

Tο Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος Φυσικής να ακολουθήσουν μελλοντική επαγγελματική πορεία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι πτυχιούχοι του να εργαστούν σε εξελισσόμενους κλάδους στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι, οι οποίοι επιπρόσθετα παρουσιάζουν και ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον. Οι τομείς που επιλέχθηκαν είναι:

 1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική
 2. Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος
 3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
 4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική

Οι παραπάνω τομείς αποτελούν τομείς αιχμής και σε συνδυασμό με κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να δώσουν δυνατότητες απασχόλησης σε γνωστικά πεδία όπως:

Αστροφυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Φυσική Πλάσματος, Διαστημική Φυσική, Τηλεπικοινωνίες, Προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων, Υπολογιστική Επιστήμη, Κβαντικούς Υπολογιστές, Λέιζερ, Επιστήμη Υλικών κ.ά, 

σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, διεθνείς οργανισμούς, εταιρίες τεχνολογίας αιχμής, δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (start-up) κλπ. Επίσης το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να υπάρχουν συνέργειες και με άλλα τμήματα του ΠΘ καθώς και ιδρύματα και οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπως π.χ το CERN καθώς και άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διεθνούς κύρους.

Πέραν των παραπάνω κατευθύνσεων το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση να αποκτήσουν την απαραίτητη επάρκεια στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους.

Πέραν των επιστημονικών γνώσεων το πρόγραμμα έχει στόχο ώστε οι απόφοιτοι να αναπτύξουν και μια σειρά δεξιότητες όπως:

 • Ικανότητες ανάλυσης δεδομένων και ανίχνευσης των σημαντικότερων παραμέτρων του
 • Ικανότητα διερεύνησης ποσοτικών σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων ενός προβλήματος
 • Εξοικείωση στη χρήση προχωρημένων μαθηματικών και υπολογιστικών εργαλείων
 • Ικανότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό και γενικό κοινό
 • Εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ στην έρευνα και τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 • Εξοικείωση με την ομαδική επιστημονική εργασία και συνεργασία

Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου: 40 (32 Υποχρεωτικά κορμού + 3 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) + 3 Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) + 2 Βασικής Επιλογής (BE).

Οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να εκπονήσουν Πτυχιακή εργασία (μαθήματα Πτυχιακή 1 και Πτυχιακή 2) σε θέμα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει η οποία αντικαθιστά 2 μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης.

Στα μαθήματα αντιστοιχούν 6 ECTS για τα Υποχρεωτικά (Υ), τα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ), τις Επιλογές Κατεύθυνσης (ΕΚ) και Βασικής Επιλογής (ΒΕ), 6 ECTS μονάδες για τα εργαστηριακά, και στην Πτυχιακή εργασία 12 ECTS. Ελάχιστος αριθμός μονάδων ECTS 240.

Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής αντιστοιχούν στην λήψη της επάρκειας και μπορούν να επιλεγούν εκτός των 240 ECTS. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από το πρώτο εξάμηνο της φοίτησής τους. Στα μαθήματα αυτά η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε 10 ECTS και κάθε μάθημα έχει 4 ECTS.

Για την λήψη της επάρκειας απαιτείται λήψη 5 μαθημάτων της ομάδας και Πρακτική Άσκηση ήτοι 30 ECTS.

Οι κατευθύνσεις είναι:

 1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική
 2. Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος
 3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
 4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική