Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Τμήματος Φυσικής
  • ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
  • ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  • ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΠΡΑΣΣΑ ΒΑΪΑ
  • ΡΑΓΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  • ΣΑΓΡΗ ΜΑΡΙΑ
  • ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ