Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Τμήματος Φυσικής
 • ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
 • ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 • ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΠΡΑΣΣΑ ΒΑΪΑ
 • ΡΑΓΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 • ΣΑΓΡΗ ΜΑΡΙΑ
 • ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ