Εργαστήριο Ηλεκτρονικής & Φωτονικής
Το εργαστήριο «Ηλεκτρονικής & Φωτονικής» με διακριτικό τίτλο PhotonXLab είναι θεσμοθετημένη ερευνητική δομή η οποία ιδρύθηκε το 2017 και σήμερα ανήκει στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το εργαστήριο διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ B4199/19.11.2019. Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζεται στα πεδία της Φωτονικής/Οπτοηλεκτρονικής και της φυσικής των λέιζερ με ιδιαίτερη έμφαση στα υψίρρυθμα παλμικά λέιζερ και τις εφαρμογές τους καθώς και την ανάπτυξη οπτοηλεκτρονικών αισθητήρων.

Προσωπικό:
Χρήστος Σίμος (Επίκ. Καθ., Διευθυντής)
Αριστείδης Νίκας (μέλος ΕΤΕΠ)
1 μεταδιδακτορικός ερευνητής
1 υποψήφιος διδάκτορας

Επικοινωνία:
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής & Φωτονικής | Τμήμα Φυσικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών | 35100 Λαμία
Τηλ: +30 22310 60306 | email: christos[dot]simos[at]uth[dot]gr | web: http://photonxlab.phys.uth.gr