Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος από εδώ.

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας  αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α’), και τον κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος (ΦΕΚ 450τ.Β΄/13-02-2020).
Το Τμήμα Φυσικής καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, να υποβάλουν σχετική αίτηση με καταληκτική ημερομηνία τις 14-01-2024.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Προεπισκόπηση (αρχείο PDF-3 σελίδων) :

23-11-2023-Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος