Διακρίσεις (Αριστεία – Βραβεία) μελών, φοιτητών και συνεργατών του Τμήματος Φυσικής
  • Έγκριση νέου έργου: Ο Επ. Καθηγητής Φίλιππος Σοφός είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού προγράμματος με χρηματοδότηση από τη  Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδότησης νέων ερευνητών. Ο τίτλος του έργου είναι «Ένα υπολογιστικό πλαίσιο μικροσκοπικών υπολογισμών και μακροσκοπικών προβλέψεων με καινοτόμες μεθόδους μηχανικής μάθησης» και η εκτέλεσή του γίνεται με τη συνεργασία του ερευνητικού κέντρου Interdisciplinary Centre for Advanced Materials Simulation (ICAMS)-Ruhr-Universität Bochum, Germany. Το έργο είναι διετούς διάρκειας (12/2021 – 11/2023).

  • Ο Επικουρος Καθηγητής Αγγελος Αβραμόπουλος συμμετέχει ως εταίρος στη δράση COST Proposal OC-2021-1-25045 ” CONFINED MOLECULAR SYSTEMS: FROM A NEW GENERATION OF MATERIALS TO THE STARS. 

  • Έγκριση νέου έργου: Ο Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπαχάς είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού προγράμματος με χρηματοδότηση από τη  Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδότησης νέων ερευνητών. Ο τίτλος του έργου είναι  “Αναζήτηση Νέας Φυσικής με το πείραμα ATLAS στο LHC στο πλαίσιο Ενεργών Θεωρίων Πεδίου με προχωρημένες τεχνικές μηχανικής μάθησης”. Το έργο είναι διετούς διάρκειας (12/2022 – 11/2024).