Φορείς με τους οποίους τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας.

Α. Σε Διεθνές Επίπεδο
  1. Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας και έρευνας του διαστήματος (IRASR) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Νέας Ζηλανδίας (AUT)

B. Σε Εθνικό Επίπεδο
  1. Ινστιτούτο Πυρινικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
  2. Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠΕΠ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
  3. Εργαστήριο Ασύρματων – Οπτικών Διατάξεων και Δικτύων Επικοινωνιών» (WaveComm) τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  4. Όμιλος ΟΤΕ Α.Ε.
  5. Εταιρία ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.-Ι.Ε.Π.Υ.Α.
  6. Σύλλογος Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας (Σ.Ε.Α.Φ)