Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εξέτασης των μαθημάτων και οδηγίες για τη διαδικασία.

ΠΠΣ-ΦΥΣ-ΠρΕξετNEO-2022-23-IΙI-1