Το εργαστήριο «Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων» με διακριτικό τίτλο DS&N Lab είναι θεσμοθετημένη ερευνητική δομή η οποία ιδρύθηκε το 2021 και ανήκει στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το εργαστήριο διαθέτει εσωτερικό κανονισμό που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B3322/26.7.2021. Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στα επιστημονικά πεδία που αφορούν α) όλες τις σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες σε θέματα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων όπως Σύγχρονες Μεθόδους Ασφάλειας και Προστασίας Δικτυακών Συστημάτων, Τεχνολογίες Αιχμής Δικτύων (περιλαμβάνει Ευρυζωνικά, Οπτικά, Δορυφορικά, Ασύρματα Δίκτυα και Δίκτυα Αισθητήρων) και Σύγχρονες Εφαρμογές τους (Ευφυή Οικιακά Δίκτυα-Διαδίκτυο των Πραγμάτων), Θέματα Σχεδίασης Δικτύων Ευρείας Γκάμας (Εταιρικά, VPN, Μητροπολιτικά, Δίκτυα Κορμού-Πανεθνικά), Αλγοριθμικά Θέματα Βελτιστοποίησης Δικτύων και Πρωτοκόλλων, β) σε θέματα που αφορούν σύγχρονα κατανεμημένα συστήματα όπως τα συστήματα νέφους (cloud systems), τα συστήματα ομότιμων σταθμών (peer-to-peer) και κινητών πρακτόρων λογισμικού (mobile agents). γ) Στα ενδιαφέροντα του ερευνητικού εργαστηρίου εντάσσονται επίσης θέματα παράλληλου υπολογισμού, παράλληλων μηχανών και συστημάτων, δ) θέματα εκπαίδευσης από απόσταση και ε) η Χρήση των σύγχρονων κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων στην λήψη, καταγραφή,  παρουσίαση στο διαδίκτυο και επεξεργασία φυσικών μεγεθών κατά την εκτέλεση πειραμάτων και παρατηρήσεων που σχετίζονται με την Επιστήμη της Φυσικής.

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ
Υποψήφιοι διδάκτορες
  • 1 υποψήφιος διδάκτορας

Επικοινωνία:
Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Δικτύων | Τμήμα Φυσικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών | 35100 Λαμία
Τηλ: +30 2231060199 | email: antonis [at]uth[dot]gr | web:  https://www.phys.uth.gr/dsn-lab/