Ακαδημαϊκή Βαθμίδα : Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο : Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Κατεβάστε : [Βιογραφικό Σημείωμα (EL)], [Curriculum Vitae (EN)]


Προσωπικός Ιστότοπος https://www,phys.uth.gr/kbachas
E-mail kbachas [at] uth.gr
Τηλ. Εργασίας (+30)2231060282
Γραφείο ΣΤΕΦ, 1ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας με Φοιτητές Τρίτη 11:30 - 13:30
Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

- Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
- Παραγωγή διμποζονικών καναλιών Φυσικής
- Σκέδαση διανυσματικών μποζονίων
- Αναζήτηση εξωτικών σωματιδίων σε λεπτονικές και ημι-λεπτονικές τελικές καταστάσεις
- Μηχανική Μάθηση/Τεχνητή Νοημοσύνη

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις