Το ερευνητικό εργαστήριο «Υψηλών Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και Μη Γραμμικών Κυμάτων», διεθνής ονομασία «High frEquencies, metamateRials and nONIinear waves LABoratory» και διακριτικό τίτλο «HERON LAB»,, ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το εργαστήριο διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ B4439/3.12.2019. Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζεται σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα επιστημονικά πεδία Υψηλών Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και Μη Γραμμικών Κυμάτων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα για ανάπτυξη τεχνολογιών στα πεδία της ραδιοαστρονομίας και των επικοινωνιών βαθέος διαστήματος (deep space communications) καθώς το HERON LAB είναι κύριος εταίρος για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ελληνικού Ραδιοτηλεσκοπίου THERMOpYlae.

Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από:

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής
Β. Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Γ. Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Δ. Υποψήφιοι διδάκτορες
  1. Θεοφάνης Σμάνης, MSc (Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Βελντές)
  2. Αθανάσιος Νικολάου, MSc (Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Βελντές)
  3. Παρασκευή Κλειδέρη, MSc (Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Βελντές)
  4. Ιωάννης Προκοπίου, MSc (Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Βελντές)
  5. Ειρήνη Μπούσκου, MSc (Επιβλέπουσα: Δρ. Νεκταρία Γκιζάνη)
  6. Κωνσταντίνος Χουχούμης (Επιβλέπουσα: Δρ. Νεκταρία Γκιζάνη)
E. Τεχνικό Προσωπικό
  • Κωνσταντίνος Σαγιάς (μέλος ΕΤΕΠ)

Επικοινωνία:
HERON LAB | Τμήμα Φυσικής | University of Thessaly
3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών | 35100 Λαμία
Τηλ: +30 22310 60304 | email: heronlab[at]uth[dot]gr | web: https://heronlab.phys.uth.gr