Όργανα ΔιοίκησηςΓενική ΣυνέλευσηΓραμματεία Τμήματος

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Φυσικής είναι :

  • Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος
  • Ο Πρόεδρος με τον Αναπληρωτή του

Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών καθορίζονται στο Ν. 4957/ ΦΕΚ τ. Α’, Αρ. Φύλλου 141/21-7-2022.

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής συγκροτήθηκε με την Αριθμ. Πρωτ. 731/ 1-9-2022 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μέλη Γενικής Συνέλευσης

Αβραμόπουλος Άγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντωνής Κωσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βαβουγυιός Διονύσιος
Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Καναπίτσας Αθανάσιος
Καθηγητής
Καρακασίδης Θεόδωρος | Πρόεδρος
Καθηγητής
Μπαχάς Κωσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πετρόπουλος Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής
Σίμος Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σοφός Φίλιππος
Επίκουρος Καθηγητής
Πρασσά Βαϊα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσώνος Χρήστος | Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καθηγητής
Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Σαγιάς Κωνσταντίνος
Νίκας Αριστείδης (Αναπληρωματικός)
Εκπρόσωπος Υποψήφιων Διδακτόρων / Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δεν έχει οριστεί
Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών
Ορέστης Κόκκοτας
Άρτεμις-Θεοδοσία Νταλλή

Χάιδω-Χαρούλα Μπέλεχα| Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Αγλαΐα Κοκκίνου | Διοικητικό Προσωπικό

Αθανασιάδης Αθανάσιος | Διοικητικό Προσωπικό