Όργανα ΔιοίκησηςΓενική ΣυνέλευσηΓραμματεία Τμήματος

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Φυσικής είναι :

  • Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος
  • Ο Πρόεδρος με τον Αναπληρωτή του

Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών καθορίζονται στο Ν. … Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος Φυσικής συγκροτήθηκε με την αριθμ. Πρυτανική Πράξη.

Μέλη Γενικής Συνέλευσης

Αβραμόπουλος Άγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Βαβουγυιός Διονύσιος | Πρόεδρος
Καθηγητής
Βελντές Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Καναπίτσας Αθανάσιος
Καθηγητής
Καρακασίδης Θεόδωρος | Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καθηγητής
Κώτσος Βασίλειος
Καθηγητής
Πετρόπουλος Νίκος
Επίκουρος Καθηγητής
Σίμος Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητής
Σοφός Φίλιππος
Επίκουρος Καθηγητής
Τσιτσιπής Παναγιώτης
Καθηγητής
Τσώνος Χρήστος
Καθηγητής
Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Σαγιάς Κωνσταντίνος
Νίκας Αριστείδης (Αναπληρωματικός)
Εκπρόσωπος Υποψήφιων Διδακτόρων / Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Σμάνης Θεοφάνης
Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών
Βαρελογιάννης Σωκράτης
Σερίφης Σταμάτιος

Φωτεινή Κιούση | Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Αγλαΐα Κοκκίνου | Διοικητικό Προσωπικό

Αθανασιάδης Αθανάσιος | Διοικητικό Προσωπικό