Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

– ΦΕΚ 20 Ιουλίου 2020, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 2992,
– Αριθμ. 12650/20/ΓΠ, Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κατεβάστε από εδώ τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας

FEK_POST_PhD_UTH_2020