Τα συγγράμματα μαθημάτων για τους προπτυχιακούς φοιτητές παραγγέλλονται μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Η πρόσβασή σε αυτό με τα γίνετε με τα συνθηματικά (όνομα χρήστη, κωδικός) που παραδίδονται από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Π.Θ., μετά την εγγραφή σας στο Τμήμα.

Λίστα Προγραμμάτων Σπουδών του Π.Θ. στο πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ.