Website εργαστηρίου: http://materials.phys.uth.gr/

Διευθυντής:

Αθανάσιος Καναπίτσας, Καθηγητής

Τηλέφωνο: 22310-60278

Προσωπικό:

Χρήστος Τσώνος, Καθηγητής

Νικόλαος Πετρόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Τεχνικό Προσωπικό:

Ιωάννης Λάμπος, ΕΤΕΠ

Αντικείμενο Έρευνας:

Το αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου προσδιορίζεται στα γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικός και διηλεκτρικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές μετρήσεις και αισθητήρες, εφαρμοσμένη Φυσική, μελέτη σχέσης δομής – ιδιοτήτων υλικών, τεχνικές φασματοσκοπίας, μικροηλεκτρονική, νανοηλεκτρονική.

Τομείς δραστηριότητας:

Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου έχει σκοπό τον χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην επιστήμη της ηλεκτρονι κής και τη μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων μιας πολύ μεγάλης περιοχής υλικών σε ότι αφορά στα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι μηλεκτρικές, διηλεκτρικές, μαγνητικές και θερμικές ιδιότητες υλικών, δομών και διατάξεων με τη χρήση των τεχνικών: της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας ευρείας περιοχής συχνοτήτων, μετρήσεων I-V, C-V, dc και ac αγωγιμότητας σε ευρεία περιοχή θερμοκρασιών, θερμοβαρυτικής ανάλυσης και μαγνητικής επιδεκτικότητας εναλλασσομένου.

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός του εργαστηρίου παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων με την τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας: α) σε πεδίο συχνοτήτων (10-3Hz – 1012Hz) και τάσεων πόλωσης. Η τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας χρησιμοποιείται στο Εργαστήριο και ως εργαλείο μη καταστροφικού ελέγχου των υλικών. Με τη χρήση των διατάξεων φασματοσκοπίας του εργαστηρίου πραγματοποιείται ηλεκτρικός, διηλεκτρικός, μαγνητικός και θερμικός χαρακτηρισμός, τόσο εμπορικών ηλεκτρονικών διατάξεων όσο και δομών και σε επίπεδα νανοκλίμακας. Υλικά που εντάσσονται στο αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου: Διηλεκτρικά υλικά μικροηλεκτρονικής, Υλικά ηλεκτρο-μαγνητικής θωράκισης, Αγώγιμα πολυμερή, Ημιαγωγοί, Μη γραμμικά διηλεκτρικά, Διηλεκτρικά πολυμερικά λεπτά υμένια (film), Διηλεκτρικά πολυμερικά υλικά μικρής διηλεκτρικής σταθεράς/ χαμηλών απωλειών, Ηλεκτρο-μονωτικά υλικά, Πολυμερικοί ηλεκτρολύτες, Βιολογικά (DΝΑ, κύτταρα, φυτικοί ιστοί) και βιοσυμβατά υλικά, Μίγματα, τμηματικά πολυμερή, διαπλεκόμενα δίκτυα, υβριδικά, νανοδομημένα, μοριακά σύνθετα, βιοϋλικά, Νανοσύνθετα, νανοϋλικά, υλικά νανοηλεκτρονικής, διατάξεις μικρο-νάνο ηλεκτρονικής

Αποστολή:

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο αντικείμενο του.

Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητας του.

Τη συνεργασία κάθε μορφής

Ερευνητικά Έργα:

IMUSPON: Ερευνητικό έργο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ 2020 – 2024. Συντονιστής΄Τμήμα Επιαστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών