Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

– ΦΕΚ 13 Φεβρουαρίου 2020, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 450, Απόφαση (2)
– Αριθμ. 2340/20/ΓΠ, Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής

Κατεβάστε από εδώ τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών

fek_PhD_physics