Το Τμήμα Φυσικής χρησιμοποιεί λειτουργικούς διδακτικούς χώρους για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του αναγκών. Πρόκειται για τρείς αίθουσες εξοπλισμένες με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα, δύο αμφιθέατρα και τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας, εκπαίδευσης και άσκησης καθώς και να φιλοξενήσουν επιστημονικές συναντήσεις.

Εργαστήρια Φυσικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο 1 καλύπτει την εργαστηριακή πειραματική άσκηση που αντιστοιχεί στα μαθήματα «Εργαστήριο Φυσικής I» και «Εργαστήριο Φυσικής IΙ». Το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής I»  έχει ως κύριο στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην μεθοδολογία μέτρησης των θεμελιωδών μεγεθών που αντιστοιχούν στα φυσικά συστήματα, την λήψη και την παρουσίαση των αντιστοίχων μετρήσεων. Το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής IΙ» έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τα πειράματα Φυσικής από τις περιοχές της Θερμοδυναμικής των Κυμάτων και των Ρευστών. Κύριος στόχος του εργαστηρίου να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην πειραματική μελέτη των αντιστοίχων γνωστικών περιοχών.

Συντονιστής εργαστηρίου : Αθανάσιος Καναπίτσας, Καθηγητής 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο 2 καλύπτει την εργαστηριακή πειραματική άσκηση που αντιστοιχεί στα μαθήματα «Εργαστήριο Φυσικής III» και «Εργαστήριο Φυσικής IV». Το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής III» αναφέρεται στις θεματικές περιοχές της Ηλεκτροστατικής, της Μαγνητοστατικής και της Οπτικής.  Το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής IV» αναφέρεται σε εισαγωγικές θεματικές περιοχές της Κβαντικής, της Ατομικής και της Πυρηνικής Φυσικής. Κύριος στόχος του εργαστηρίου να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην πειραματική μελέτη των αντιστοίχων γνωστικών περιοχών.

Συντονιστής εργαστηρίου : Tσώνος Χρήστος, Καθηγητής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 3

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο 2 καλύπτει την εργαστηριακή πειραματική άσκηση που αντιστοιχεί στo μάθημα «Ηλεκτρονική» του 2ου έτους, , το εργαστηριακό μάθημα του 3ου έτους όπως επίσης και τα αντίστοιχα μαθήματα της Κατεύθυνσης Ηλεκτρονική εφαρμοσμένη Φυσική του 4ου  έτους (Εργαστήριο Μετρήσεων και Αυτοματισμών με ΗΥ, Ηλεκτρονική ΙΙ, Εφαρμογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, Σήματα και Συστήματα κλπ)

Συντονιστής : Σίμος Χρίστος Αναπληρωτής Καθηγητής