Κωδ. Μαθήματος : 71403ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΥΚ) Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 1Εργαστήριο : 1
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Βασικές αρχές: Αλληλεπίδραση φωτονίων με τα άτομα, απορρόφηση, αναστροφή πληθυσμών, αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή.
• Ενεργειακά επίπεδα και μεταβάσεις, εξισώσεις ρυθμού
• Συνθήκες λειτουργίας ενός λέιζερ, ισχύς εξόδου, φασματική κατανομή
• Οπτικά Αντηχεία, αντηχείο Fabry-Perot, διαμήκεις και εγκάρσιοι ρυθμοί, σταθερότητα οπτικών αντηχείων
• Λειτουργία του λέιζερ σε ένα διαμήκη ρυθμό, χωρική και χρονική συμφωνία
• Παλμικά λέιζερ: Εκπομπή παλμών με μεταβολή του παράγοντα Q (Q-switching), με μεταβολή του παράγοντα κέρδους (Gain switching) και με τεχνικές κλειδώματος ρυθμών (mode locking).
• Στένεμα παλμών: Συμπίεση παλμού με αλληλεπίδραση της αυτοδιαμόρφωσης φάσης με την διασπορά της ταχύτητας ομάδας, σολιτόνια, τεχνικές ενίσχυσης και μέτρησης στενών παλμών.
• Συστήματα λέιζερ: Λέιζερ αερίων, υγρών, χρωστικών, στερεάς κατάστασης, ημιαγωγών και οπτικών ινών
• Ασφάλεια λέιζερ
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]