Κωδ. Μαθήματος : 72407ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων
◦ Σειρές Fourier και Μετασχηματισμός Fourier, Γραμμικά Συστήματα και Φίλτρα, Ενέργεια, Ισχύς, Φασματική Πυκνότητα, Θόρυβος και Τυχαίες διαδικασίες
• Αναλογικές Επικοινωνίες
◦ Διαμόρφωση Πλάτους - Αποδιαμόρφωση, , Υπερετερόδυνος δέκτης, Θόρυβος στην ΑΜ, Ραδιόφωνο ΑΜ, Τηλεόραση, Πολυπλεξία Συχνότητας, Μετασχηματισμός Hilbert, Διαμόρφωση μίας Πλευρικής.
◦ Διαμόρφωση Γωνίας - Διαμόρφωση Συχνότητας, Φάσης, Αποδιαμόρφωση, Θόρυβος στην FM, Ραδιόφωνο FΜ, Βρόχος Κλειδώματος Φάσης.
• Διαμόρφωση Παλμών
◦ Διαμορφώσεις Παλμών, Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό, Δειγματοληψία, Κβάντιση, Παλμοκωδική Διαμόρφωση, Προσαρμοστικό Φίλτρο, Κωδικοποιητές Γραμμής, Μορφοποίηση Παλμών, Χρονική Πολυπλεξία.
• Πληροφορία και Ψηφιακή Μετάδοση
◦ Μέτρο Πληροφορίας, Χωρητικότητα Καναλιού, Πιθανότητα Σφάλματος στην Μετάδοση, Γεωμετρική Αναπαράσταση Σήματος, Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωση.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]