Κωδ. Μαθήματος : 72409ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Η ατμόσφαιρα της γης (Εισαγωγικές έννοιες, Μέγεθος της ατμόσφαιρας, Σύσταση και Δομή, Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, Θερμοκρασία, Πίεση, Απλά ατμοσφαιρικά μοντέλα, Υδρατμοί.)
• Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας (Καταστατική εξίσωση, Θερμοδυναμικά αξιώματα, Σημαντικές θερμοδυναμικές μεταβολές στην ατμόσφαιρα, Στατική της ατμόσφαιρας, Ισορροπία στην ατμόσφαιρα, Κατακόρυφη θερμοβαθμίδα & ευστάθεια, Δυναμική θερμοκρασία & ευστάθεια.)
• Φυσική νεφών (Συμπύκνωση των υδρατμών, Θεωρίες σχηματισμού της βροχής, Ταξινόμηση των νεφών.)
• Δυναμική της ατμόσφαιρας (Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση, Εξισώσεις κίνησης, Κίνηση ανέμου στο οριακό στρώμα, Γενική Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας, Άνεμοι στην επιφάνεια του πλανήτη, Άνεμοι στην τροπόσφαιρα – Δακτύλιοι Ηadley, Μακρά κύματα στην τροπόσφαιρα (κύματα Rossby).
• Καιρικά συστήματα (Χαρακτηριστικά αερίων μαζών, Μέτωπα – Είδη μετώπων, Υφέσεις, Αντικυκλώνες, Κυκλογένεση).
• Ατμοσφαιρική ρύπανση Ατμοσφαιρικοί ρύποι: Ταξινόμηση-Ιδιότητες-Πηγές-Επιπτώσεις Αιωρούμενα σωματίδια, Ατμοσφαιρική διάχυση και διασπορά)
• Σύγχρονα Θέματα (Πρόγνωση του καιρού, Κλιματική αλλαγή).
• Επιδράσεις στην υγεία και βιομετεωρολογία.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]