Κωδ. Μαθήματος : 71401ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΥΚ) Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 1Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 3
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
Ανιχνευτές και αισθητήρες. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Βασικές αρχές λειτουργίας αισθητήρων. Αισθητήρες μέτρησης φυσικών μεγεθών. Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Ψηφιακά όργανα μέτρησης. Αναλογικά όργανα μέτρησης. Αρχιτεκτονική υπολογιστών. Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών. Βασικά στοιχεία συστήματος δειγματοληψίας. Τεχνικές σύνδεσης οργάνων υπολογιστή. Εισαγωγή στο LabVIEW. Εφαρμογές σύνδεσης οργάνων υπολογιστή με χρήση του λογισμικού πακέτου LabVIEW. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]