Κωδ. Μαθήματος : 72102ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΥΚ) Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Αλληλεπίδραση δυό νουκλεονίων,
• Δέσμιες καταστάσεις νουκλεονίων
• Ανεξάρτητη κίνηση Νουκλεονίων
• Πυρηνικά πρότυπα (υγρής σταγόνας, φλοιών, συλλογικό).
• Παραμόρφωση πυρήνων. Ηλεκτρικά και μαγνητικά πολύπολα.
• Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός.
• Ενεργός διατομή πυρηνικών αντιδράσεων, σκέδαση Rutherford.
• Εισαγωγή (συνοπτική) στην πειραματική μεθοδολογία και οργανολογία της Πυρηνικής Φυσικής
• Παρουσίαση (συνοπτική) εφαρμογών της πυρηνικής φυσικής στη μελέτη υλικών στην ιατρική στο περιβάλλον, στην αρχαιομετρία, στη βιομηχανία.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]