Κωδ. Μαθήματος : 72402ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Διάδοση Φωτός σε Οπτικές Ίνες
• Ρυθμοί (τρόποι) διαδόσεως, διασπορά και διαπλάτυνση οπτικών παλμών,αντιστάθμιση για την διασπορά της ταχύτητας ομάδας.
• Διάδοση, Διαμόρφωση και Ταλαντώσεις Λέϊζερ σε Οπτικούς Κυματοδηγούς:
• Ρυθμοί διαδόσεως, θεωρία συζευγμένων ρυθμών, ζεύκτες, διαμορφωτές, λέϊζερ κατανεμημένης αναδράσεως, υπέρ-ρυθμοί και συστοιχίες λέϊζερ.
• Θεωρία Ενίσχυσης Οπτικής Ακτινοβολίας:
• Τελεστής πίνακα πυκνότητας, χρόνο-εξαρτημένη θεωρία διαταραχών, γραμμική πόλωση, υπολογισμός του συντελεστή ενισχύσεως σε ένα ατομικό λέϊζερ, ενισχυτής οπτικής ίνας με προσμίξεις Ερβίου.
• Λέϊζερ Ημιαγωγών:
• Ενίσχυση σε ημιαγώγιμα μέσα, λέϊζερ διπλής ετεροεπαφής, άμεση διαμόρφωση ρεύματος.
• Λέϊζερ Κβαντικών Φρεατίων και Κουκκίδων:
• Η φυσική των κβαντικών φρεατίων, δισδιάστατα και μονοδιάστατα υλικά, λέιζερ, κάθετης κοιλότητας επιφανειακής εκπομπής, λέιζερ κβαντικών κουκίδων.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]