Κωδ. Μαθήματος : 82107ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Ειδική θεωρία σχετικότητας, χωροχρόνος, τετραδιανύσματα, κώνος φωτός.
• Μαθηματικό υπόβαθρο: τανυστές, μετρική Riemann και Lorentz, γεωδεασικές, συναλλοίωτη παράγωγος, καμπυλότητα, τανυστές Riemann, Ricci, Einstein.
• Ο τανυστής ενέργειας-τάσης. Συνθήκες θετικής ενέργειας.
• Οι φυσικές αρχές της Γενικής Σχετικότητας και οι εξισώσεις Einstein.
• Η λύση Schwarzschild: γεωδεσιακές, μετάπτωση του περιηλίου, καμπύλωση φωτεινών ακτίνων, μελανή οπή και ορίζοντας, συντεταγμένες Regge-Wheeler, η μοναδικότητα Schwarzschild.
• Σφαιρικά συμμετρικά αστέρες: εξισώσεις Oppenheimer-Volkoff, όριο μάζας Oppenheimer-Volkoff.
• Βαρυτικά κύματα: γραμμικοποίηση των εξισώσεων Einstein, εξισώσεις βαρυτικών κυμάτων, επίδραση βαρυτικών κυμάτων στην ύλη, ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων.
• Κοσμολογικές λύσεις: υπόθεση ομοιογένειας και ισοτροπίας, εξισώσεις Friedman-Robertson-Walker και λύσεις τους, η κοσμολογική μοναδικότητα, λύσεις με κοσμολογική επιτάχυνση, το μοντέλο ΛCDM.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]