Κωδ. Μαθήματος : 71102ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική(ΥΚ) Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 1Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 3
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
Το εργαστηριακό αυτό μάθημα παρέχει στο φοιτητής / τρια τη θεωρητική περιγραφή και
την πειραματική εξάσκηση σε θεματικές περιοχές της Αστροφυσικής που καλύπτονται από
τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις:
• Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική. Θεωρία Εργαστηριακών Ασκήσεων.
• Βασικά χαρακτηριστικά των οπτικών τηλεσκοπίων. Εκμάθηση και χρήση α) Οπτικού κατοδιοπτρικού τηλεσκοπίου Planewave CDK 17inch και β) Ηλιακού τηλεσκοπίου Lund 80mm.
• Ουρανογραφία με χρήση συστήματος πλανηταρίου και των ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης του ουράνιου θόλου STARYNIGHT και STELARIUM.
• Ηλιακή φυσική, λήψη και μελέτη σημάτων ηλιακού ανέμου ηλιόσφαιρας στέμματος εκλάμψεων και ραδιοφασματικων τύπων CME’S με χρήση καμερών CMOS στο LUND SOLAR TELESCOPE , στο φάσμα του Η.
• Λήψη video time-lapse ηλιακής δραστηριότητα και μελέτης ηλιακού ανέμου και νηματοειδών επικαλύψεων.
• DEEP FIELD-SPACE φωτογράφηση με CCD , εύρεση γαλαξιών, νεφελωμάτων , αστρικών σμηνών , υπερκαινοφανών , κομητών κτλ.
• Εξωπλανητικά συστήματα με χρήση CCD και χρήση κόκκινου φωτομετρικού φίλτρου, καμπύλες φωτεινότητας και αρχές φωτομετρίας .
• Βασικά χαρακτηριστικά ραδιοτηλεσκοπίων – To Ελληνικό Ραδιοτηλεσκόπιο THERMOpYlae
• Συστήματα αστρονομικών δεκτών ραδιοτηλεσκοπίων. Ο Δέκτης του THERMOpYlae.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]