Κωδ. Μαθήματος : 81303ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Oι βασικές προσεγγίσεις και η DFT, Προσδιορισμός του αυτοσυνεπούς δυναμικού: DFT. Εφαρμογές
• Σημειακές ατέλειες
• Γραμμικές ατέλειες. Εξαρμόσεις
• Επιφάνειες και Διεπιφάνειες
• Στερεά χωρίς περιοδική δομή
• Πέρα από την αρμονική προσέγγιση, Πέρα από την αδιαβατική προσέγγιση, Πέρα από την προσέγγιση ανεξάρτητων ηλεκτρονίων
• Μέθοδοι επίλυσης της εξίσωσης του Schrödinger 
• Ψευδοδυναμικά και επίπεδα κύματα, H μέθοδος APW, Η μέθοδος KKR
• Υλικά, μεταϋλικά και νανοδομές
• Απλά μέταλλα
• Στερεά με συμπληρωμένους φλοιούς
• Μεταβατικά μέταλλα
• Ενώσεις μεταβατικών μετάλλων
• Διδιάστατα συστήματα και σχετικιστικά –σωμάτια
• Νανοδομές
• Κρύσταλος Wigner και ανταγωνιστικές προς αυτόν φάσεις.
• Γραφίνη. Τοπολογικοί Μονωτές. Τοπολογικά (Dirac και Weyl) Ημιμέταλλα.
• Τοπολογικοί Υπεραγωγοί και Φερμιόνια Majorana.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]