Κωδ. Μαθήματος : 82104ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Μεταβλητοί Αστέρες.
• Διπλά συστήματα αστέρων: δημιουργία και εξέλιξη.
• Μεσοαστρικό υλικό: περιοχές μοριακού, ατομικού και ιονισμένου Υδρογόνου.
• Πρόσπτωση ύλης: συμπαγή συστήματα ακτίνων Χ.
• Αστρικά σμήνη: δυναμική εξέλιξη, HR διάγραμμα.
• Ο Γαλαξίας μας: σπειροειδής δομή και περιστροφή.
• Γαλαξίες: δημιουργία και εξέλιξη, Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες και Quasars.
• H Tοπική Ομάδα των Γαλαξιών.
• Σκοτεινή Ύλη (Κατανομή και Φύση)
• Καμπύλες Περιστροφής Σπειροειδών Γαλαξιών.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]