Κωδ. Μαθήματος : 82207ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Πυρηνικές αντιδράσεις με νετρόνια.
Πυρηνική σχάση. Σκέδαση, απορρόφηση, διάχυση, θερμοποίηση νετρονίων. Υπολογισμοί κρισιμότητας γυμνών ομογενών συστημάτων θερμικών νετρονίων.
• Πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος.
Συγκρότηση πυρηνοηλεκτρικών σταθμών. Πυρηνικό καύσιμο. Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος σε μόνιμη κατάσταση. Θερμοδυναμικοί κύκλοι και παραγωγή ενέργειας.
• Ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων και πυρηνικά ατυχήματα.
Διασπορά προϊόντων σχάσεως στην ατμόσφαιρα. Βασικές αρχές ακτινοπροστασίας και Ραδιοπεριβαλλοντική.
• Βιομηχανικές εφαρμογές πυρηνικής τεχνολογίας.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]