Κωδ. Μαθήματος : 81402ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΥΚ) Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 1Εργαστήριο : 1
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Συστήματα αριθμών, δυαδική αριθμητική, βασικές πράξεις. ΆλγεΒρα του Bool
• Λογικά κυκλώματα, ψηφιακά σήματα & αρχές δημιουργίας τους.
• Βασικές πύλες (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR), μετατροπές & συνδυασμοί τους. Χαρακτηριστικά & προδιαγραφές πυλών CMOS, TTL, ECL PECL.
• Αθροιστής (σειριακός παράλληλος), Flip Flop, Shift Register, Counters, Multiplexer - Demultiplexer, Serial Interfaces.
• Κυκλώματα χρονισμού - ρολογιού.
• Κυκλώματα απεικόνισης,
• Γεννήτριες παλμοσειρών,
• Μνήμες ημιαγωγών και παράγωγα (RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, ).
• Μοντέρνα κυκλώματα υψηλής ολοκλήρωση (PAL, PLD, CPLD κλπ). ADC, DAC
• Εισαγωγή σε γλώσσες περιγραφής ψηφιακών κυκλωμάτων (VHDL).
• Παραδείγματα χρήσης της στην περιγραφή - εκτέλεση λογικών διεργασιών.
• Εφαρμογές
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]