Κωδ. Μαθήματος : 71301ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης(ΥΚ) Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 1Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 3
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Θεωρητική εισαγωγή κρυσταλλογραφικών εννοιών σε σύνδεση με τη χρήση ακτίνων Χ. Αναλύονται έννοιες χρήσιμες για την διεξαγωγή των προτεινόμενων πειραμάτων. Περίθλαση των ακτίνων Χ.
• Πειραματική επαλήθευση της εξίσωσης Βragg Η πειραματική αυτή εργασία έχει σκοπό την εξοικείωση των ασκούμενων με τα όργανα παραγωγής και ανίχνευσης ακτίνων Χ και την πρακτική εφαρμογή των κλασικών κανόνων της Κρυσταλλοδομής σε μετρήσεις συγκεκριμένων μεγεθών σε εργαστηριακό χώρο.
• Υπολογισμός κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων: Εφαρμογές της Περίθλασης των ακτίνων Χ στον υπολογισμό του μεγέθους ατόμων και της κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων. Παραδείγματα με διατομικές ιοντικές ενώσεις και μεταλλικές μονοατομικές. Χαρακτηρισμός Υλικών.
• Πολυκρυσταλλικά υλικά (μέθοδος debye-scherrer): Ταυτοποιούνται φάσεις πολυκρυσταλλικών υλικών. Γίνεται δεικτοδότηση και υπολογισμός της σταθεράς κυψελίδας.
• Αναγνώριση και διαχωρισμός κρυσταλλικών φάσεων - Μελέτη άμορφων υλικών με τη μέθοδο LAUE και BRAGG–BRENTANO: Γίνεται διαχωρισμός και δεικτοδότηση φάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο ίδιο διάγραμμα ακτίνων Χ. Για τα άμορφα υλικά υπολογίζεται το μέγεθος των συσσωματώσεων.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]