Κωδ. Μαθήματος : 82306ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 3Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 1
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
Σύνθετα υλικά:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ
• Εισαγωγή. Kαθορισμός και κατηγορίες των σύνθετων υλικών: Σύνθετα με ενίσχυση ινών και
• σωματιδίων. Διαστρωματωμένα σύνθετα υλικά.
• Συνήθεις πολυμερικές, κεραμικές, ανθρακούχες και μεταλλικές μήτρες.
• Παραγωγή και ιδιότητες πολυμερικών, κεραμικών (κρυσταλλικών και αμόρφων), στοιχειακών (C, B) και μεταλλικών ινών.
• Βασικά χαρακτηριστικά κοκκομόρφων και φυλλομόρφων υλικών διασποράς.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
• Διεπιφάνειες συνθέτων υλικών.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
• Ανάπτυξη μακροσυνθέτων, μικροσυνθέτων και νανοσυνθέτων.
• Συντελεστές μεταφοράς συνθέτων (διάχυση, ηλεκτρικές ιδιότητες, θερμικές ιδιότητες).
• Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων με διασπορά κόκκων.
• Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων με διασπορά ινών και φυλλιδίων.
• Χαρακτηριστικά παραδείγματα συνθέτων μεταλλικής και κεραμικής μήτρας.

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ
• Εισαγωγή σε ειδικές κατηγορίες συνθέτων: Αφρώδη, Βιοσύνθετα, Πορώδη και Μεμβράνες
• Ηλεκτρικές ιδιότητες σύνθετων υλικών, Διηλεκτρική συμπεριφορά.
• Νανοσύνθετα.

Πολυμερή υλικά:
• Γενική επισκόπηση οργανικών και ανόργανων πολυμερών υλικών.
• Δομή και ιδιότητες πολυμερών υλικών.
• Πολυμερή υψηλού μέτρου ελαστικότητας / αντοχής.
• Πολυμερή με ειδικές ηλεκτρικές ιδιότητες - Ημιαγώγιμα / αγώγιμα οργανικά πολυμερή.
• Μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερικά βιοϋλικά - Βιοϊατρική μηχανική

[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]