Κωδ. Μαθήματος : 82201ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
Μελέτη πυρήνων και των πολυνουκλεονικών συστημάτων της "πυρηνικής ύλης" και της νετρονικής ύλης
• Μικροσκοπική θεωρία συστημάτων πολλών νουκλεονίων: Μελέτη αλληλοσυσχετίσεων (βραχείας και μακράς εμβέλειας, ζεύγους, πολυπλοκότητα και χαοτική δυναμική)
• Δομή και δυναμική των πυρήνων (με έμφαση στους πυρήνες εκτός της κοιλάδας σταθερότητας) και των πολυνουκλεονικών συστημάτων
• Ανάπτυξη Στατιστικών Προτύπων διαφόρων ιδιοτήτων πυρήνων με τη βοήθεια μεθόδων της στατιστικής ανάλυσης
• Θεωρητικές – υπολογιστικές τεχνικές για τη μικροσκοπική θεωρία κβαντικών συστημάτων ισχυρά αλληλεπιδρώντων σωματίων και τη θεωρία σκέδασης από δυναμικά με χρονική εξάρτηση καθώς και η ανάπτυξη των τεχνικών της στατιστικής θεωρίας εκμάθησης.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]