Κωδ. Μαθήματος : 82406ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες

• Εισαγωγή στα σήματα
• Εισαγωγή στα συστήματα-Γραμμικά, χρονικά αναλλοίωτα συστήματα
• Συνέλιξη διακριτού και συνεχούς χρόνου
• Σειρά Fourier: Αναπαράσταση περιοδικών σημάτων
• Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς και διακριτού χρόνου
• Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων
• Μετασχηματισμός Laplace
• Σήματα και συστήματα μετασχηματισμού Ζ
• Χρήση Matlab στην ανάλυση και σχεδιασμό σημάτων & συστημάτων

[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]