Κωδ. Μαθήματος : 72312ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Αλληλεπιδράσεις βαρέων σωματιδίων με την ύλη
• Αλληλεπίδραση θραυσμάτων σχάσεως με την ύλη
• Αλληλεπίδραση σωματιδίων-β με την ύλη
• Φωτονιακές ακτινοβολίες (ακτίνες-γ και ακτίνες-Χ, φύση και παραγωγή)
• Αλληλεπίδραση φωτονιακών ακτινοβολιών με την ύλη
• Αλληλεπίδραση νετρονίων με την ύλη
• Προσομοίωση Monte-Carlo της αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη
• Στοιχεία Ραδιοβιολογίας. Βιολογικές συνέπειες των ιοντιζουσών ακτινοβολιών
• Μεγέθη και μονάδες δοσιμετρίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών
• Εσωτερική και εξωτερική ακτινοβόληση του ανθρωπίνου οργανισμού.
• Γραμμικά μη-γραμμικά μοντέλα δόσης - διακινδύνευσης. Επιδημιολογικές μελέτες
• Θωράκιση κατά της ακτινοβολίας-γ και υπολογισμοί θωρακίσεων
• Συντελεστές επαύξησης ροής και έκθεσης για διάφορες γεωμετρίες θωρακίσεων
• Θωράκιση κατά και των νετρονίων και θέρμανση θωρακίσεων.
• Αρχές ακτινοπροστασίας,σχετική νομοθεσία, όρια και κανονισμοί
• Δοσίμετρα προσωπικού και φορητά όργανα. Βαθμονόμηση φορητών οργάνων
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]