Κωδ. Μαθήματος : 72101ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΥΚ) Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 1Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 3
ΠεριεχόμενοΚανονισμός ΕργαστηρίουΔιδάσκοντες
• Μελέτη συνιστωσών Κοσμικής Ακτινοβολίας
• Σκέδαση Rutherford
• Σκέδαση Compton
• γ-γ Γωνιακή συσχέτιση
• Ανάλυση πραγματικών γεγονότων από τον επιταχυντή LHC του CERN
• Βελτιστοποίηση των Κριτηρίων Επιλογής Γεγονότων για την Ανακάλυψη Νέας Φυσικής με το Πείραμα ATLAS
• Μελέτη Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος - Δοσιμετρία
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]