Κωδ. Μαθήματος : 81103ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική(ΥΚ) Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
Οι βασικές αρχές της κβαντικής θεωρίας.
- Η κβαντική περιγραφή σύνθετων συστημάτων: εναγκαλισμός, ανισότητες Μπελ,
θεώρημα μη επικοινωνίας και μη αντιγραφής, κβαντική τηλεμεταφορά. Βασικές ιδέες.
κβαντικής πληροφορίας και υπολογισμού.
- Συμμετρίες στην κβαντική θεωρία, θεώρημα του Βίγκνερ, αντιστροφή χρόνου και
χώρου, ομάδα Γαλιλαίου και μοναδιαίες αναπαραστάσεις της.
- Σκέδαση: μέθοδος μερικών κυμάτων, οπτικό θεώρημα, προσέγγιση Born.
- Κβαντική θεωρία ανοικτών συστημάτων, η εξίσωση Lindbland, εφαρμογή στην
οπτική εξίσωση μάστερ και την αυθόρμητη εκπομπή ατόμων, αποσυμφωνία (decoherence) λόγω περιβάλλοντος.
- Κβαντική θεωρία μέτρησης: το μοντέλο του von Neumann, μετρήσεις με ύστερη
επιλογή, το πρόβλημα της μέτρησης.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]