Κωδ. Μαθήματος : 72308ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Βασικές έννοιες της μαγνητοστατικής, μαγνήτιση, μαγνητικά υλικά.
• Ατομική προέλευση του μαγνητισμού
• Σιδηρομαγνητισμός,αντισιδηρομαγνητισμός, παραμαγνητισμός, διαμαγνητισμός,
• Νόμος Curie
• Πρότυπο Ising
• Καμπύλη υστέρησης
• Θεωρία κρυσταλλικού πεδίου
• Βασικές τεχνικές μέτρησης.
• Κβαντικά φαινόμενα στην ηλεκτρική αγωγιμότητα
• Μεταβολή φάσης
• Θεωρία BCS
• Ζεύγη Cooper
• Φαινόμενο Meisner
• Υπεραγωγοί τύπου I,II.

[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]