Κωδ. Μαθήματος : 82410ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Εισαγωγή στα ΣΑΕ,
• Γραμμικά Συστήματα
• Μετασχηματισμός Laplace,
• Μοντέλα Συστημάτων
• Συνάρτηση Μεταφοράς
• Δομικά Διαγράμματα
• Διαγράμματα Ροής Σημάτων
• Περιγραφή στο Χώρο Κατάστασης,
• Συμπεριφορά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση
• Ευστάθεια,
• Γεωμετρικός Τόπος Ριζών,
• Απόκριση Συχνότητας,
• Ανάλυση Bode,
• Αντιστάθμιση Συστημάτων Ελέγχου,
• Ψηφιακά συστήματα ελέγχου
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]