Κωδ. Μαθήματος : 82403ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Στοιχεία ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας.
• Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (πόλωση, μετάδοση και ανάκλαση). Ηλεκτρομαγνητικά κύματα τύπου ΤΕΜ, ΤΕ και ΤΜ.
• Θεωρία γραμμών μεταφοράς.
• Κυματοδηγοί (ορθογώνιοι και κυκλικοί). Μικροταινίες
• Ανάλυση μικροκυματικών κυκλωμάτων. Παράμετροι σκέδασης. Χάρτης Smith
• Συντονισμένες κοιλότητες
• Μικροκυματικά στοιχεία: Φίλτρα, διαιρέτες ισχύος, συζεύκτες, διπλέκτες.
• Μικροκυματικές Λυχνίες
• Αριστερόστροφα μεταϋλικά και εφαρμογές τους.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]