Κωδ. Μαθήματος : 82210ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Αρχές θεωρίας ομάδων και αναπαραστάσεων στην κβαντική θεωρία.
• Η ομάδα Poincare: ορισμός, περιγραφή με σπίνορες, μοναδιαίες αναπαραστάσεις και σωμάτια, μάζα, σπιν και ελικότητα.
• Οι σχετικιστικές κυματικές εξισώσεις: εξίσωση Klein-Gordon, εξίσωση Dirac, κβαντικές εξισώσεις Maxwell, λύσεις της εξίσωσης Dirac, η αναγκαιότητα των αντισωματιδίων.
• Συστήματα πολλών σωματιδίων: χώρος Φοκ, αυξητικοί και μειωτικοί τελεστές, τελεστές στο χώρο Φοκ, δυϊσμός σωματιδίου πεδίου.
• Κβαντικά πεδία: η αναγκαιότητα εισαγωγής του πεδίου, το πραγματικό βαθμωτό πεδίο, το μιγαδικό βαθμωτό πεδίο, συναρτήσεις Wightman και διαδότης του Feynman.
• Το πεδίο Dirac και το κβαντικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]