Κωδ. Μαθήματος : 72209ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
Αλληλεπίδραση ισχυρών laser με την ύλη και σχετικές εφαρμογές

• Ατομικές διεργασίες στο πλάσμα
• Διαγνωστικές μέθοδοι πλάσματος
• Θεωρίες πυκνού πλάσματος.
• Laser υψηλής ισχύος
• Αρχές σύντηξης με laser.
• Αλληλεπίδραση laser με ύλη.
• Τεχνολογία στόχων και αντιδραστήρων σύντηξης με laser
• Μοντελοποίηση & Αριθμητικές μέθοδοι μελέτης πλάσματος ,
• Ασφάλεια ακτινοβολιών και laser.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]