Κωδ. Μαθήματος : 72408ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας-Ύλης, Στοιχεία Δοσιμετρίας, Βιολογικά αποτελέσματα της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, θωράκιση, συσκευές ανίχνευσης ακτινοβολίας. Στοιχεία Ακτινοπροστασίας (πρωτόκολλα δοσιμετρίας). Φυσικής της ακτινοθεραπείας (γραμμικός επιταχυντής, portal imaging, βραχυθεραπεία, ακτινοθεραπεία με ηλεκτρόνια, πρωτόνια, βαρύτερα ιόντα), σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραεπίας (σχεδίαση και βελτιστοποίηση ακτινοθεραπευτικού σχήματος,IMRT, 3D conformal, Image guided, αντίστροφο πρόβλημα). Βασικές αρχές πυρηνικής ιατρικής και ραδιο-Ισοτοπικής απεικόνισης. Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, φυσική και κλινικές εφαρμογές Laser, φυσική και κλινικές εφαρμογές υπερήχων, υπερθερμίας. Φυσική πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (γυρομαγνητικός λόγος πρωτονίου και πυρήνων, εγκάρσια και διαμήκης χαλάρωση, εξισώσεις Bloch). Ποιοτικός έλεγχος, έλεγχος αποδοχής συσκευών.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]