Κωδ. Μαθήματος : 82202ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίου-πρωτονίου. Συναρτήσεις δομής. Σκέδαση Rutherford και Mott
• Βαθιά ανελαστική σκέδαση. To μοντέλο των παρτονίων.
• Συμμετρίες και το μοντέλο των κουάρκ
• Κβαντική χρωμοδυναμική και ασυμπτωτική ελευθερία.
• Ασθενείς αλληλεπιδράσεις των λεπτονίων
• Παγκοσμιότητα λεπτονίων
• Φυσική σκεδάσεων νετρίνων
• Ταλαντώσεις νετρίνων
• Ηλεκτρασθενής ενοποίηση
• Ζ και W μποζόνια, τοπ κουάρκ
• To μοντέλο του Higgs και ανακάλυψη του μποζονίου Higgs στο LHC
• Αναζήτηση Νέας Φυσικής- Σύγχρονες εξελίξεις
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]