Κωδ. Μαθήματος : 82405ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 2Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 2
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Εισαγωγή στα δυαδικά συστήματα
• Μετατροπή βάσης αριθμών & προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί
• Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες
• Συναρτήσεις Boole και απλοποιήσεις με τη μέθοδο του χάρτη
• Υλοποίηση με πύλες NAND, NOR και XOR. Συνθήκες Αδιαφορίας
• Συνδυαστική λογική. Διαδικασίες ανάλυσης & σχεδιασμού
• Αθροιστές, Αφαιρέτες και Συγκριτές
• Κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές και πολυπλέκτες
• Μνήμη ROM και οι προγραμματιζόμενες λογικές PLA &PAL
• Flip-Flops
• Ανάλυση & Σχεδίαση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων
• Καταχωρητές, μετρητές και ολισθητές. Μνήμη RAM
• Ανάλυση & Σχεδίαση ασύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων
• Βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα που υλοποιούν τα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων ψηφιακών κυκλωμάτων .
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]