Κωδ. Μαθήματος : 82105ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Αρχές Νευτώνειας, Λαγκρανζιανής και Χαμιλτονιανής δυναμικής.
• Το βαρυτικό πρόβλημα δύο σωμάτων: τροχιές, νόμοι Κέπλερ, διατηρούμενες ποσότητες, μεταβλητές δράσης-γωνίας.
• Το βαρυτικό πρόβλημα τριών σωμάτων: σημεία ισορροπίας Λαγκράνζ, το πρόβλημα του Euler, το κυκλικά περιορισμένο πρόβλημα τριών σωμάτων, ολοκλήρωμα Jacobi, ακριβείς λύσεις.
• Θεωρία διαταραχών: συνάρτηση διαταραχής, πλανητικές εξισώσεις Lagrange, μηχανισμός Lidov-Kozai, μετάπτωση του περιηλίου του Ερμή.
• Αριθμητικός υπολογισμός τροχιών.
• Το ηλιακό σύστημα: δομή, συντονισμοί, δυναμική εξέλιξη, άλλα πλανητικά συστήματα.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]