Κωδ. Μαθήματος : 82401ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - Ηλεκτρονική(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Τα λέιζερ σαν πηγές φωτός: Ιδιότητες ακτινοβολίας λέιζερ, Αρχές λειτουργίας των
λέιζερ, Πηγές λέιζερ για φασματοσκοπία.
• Η σκέδαση των οπτικών ακτινοβολιών: Rayleigh, Mie, Raman, Brillouin.
• Εισαγωγή στην Φασματοσκοπική Οργανολογία: Το οπτικό φράγμα και η περίθλαση, Φακοί, Κάτοπτρα, Φίλτρα, Πολωτές, Μονοχρωμάτορας –φασματογράφος,
• Ανιχνευτικές διατάξεις φωτονίων (φωτοπολλαπλασιαστές, φωτοδίοδοι, diode arrays, CCD, ICCD, ημιαγωγικοί ανιχνευτές για το IR, streak camera).
• Μετρητικές διατάξεις ηλεκτρικών σημάτων: Lock-in amplifiers, Boxcar integrators.
• Φασματοσκοπίες λέιζερ:
• Φασματοσκοπία Φθορισμού Επαγόμενου από Λέιζερ (LIF),
• Φασματοσκοπία πολυ-φωτονικού ιονισμού (MPI),
• Φασματοσκοπία Raman, Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR).
• Φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ.
• Ψύξη ατομικών δεσμών με λέιζερ. Συμπύκνωση Bose-Einstein.
• Εισαγωγή στη μη-γραμμική οπτική: μη-γραμμική επιδεκτικότητα, κυματική περιγραφή μη-γραμμικών οπτικών αλληλεπιδράσεων, μη-γραμμική απορρόφηση και διάθλαση, παραγωγή δεύτερης και τρίτης αρμονικής στα λέιζερ, μη-γραμμικά οπτικά υλικά, οι ολοοπτικές διαδικασίες.
• Οπτική παγίδευση και εφαρμογές στη βιολογία και ιατρική.
• Βιο-φωτονική: αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέιζερ με ιστό
• Εισαγωγή στη Βιο-νανο-φωτονική: εφαρμογές κβαντικών τελειών, μεταλλικών νανοσωματιδίων στην οπτική ιατρική διάγνωση
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]